• Nền tảng khai thác dữ liệu
  Tài chính - chứng khoán trên Excel

  Dữ liệu Realtime

  Dữ liệu giao dịch chứng khoán
  cập nhật thời gian thực
  ngay trên Excel

  Dữ liệu tài chính

  Dữ liệu tài chính chi tiết
  của tất cả công ty niêm yết

  Dữ liệu giá quá khứ

  Dữ liệu giao dịch quá khứ từng cổ phiếu
  hiển thị ngay trên Excel
  chỉ bằng 1 thao tác đơn giản

  Hồ sơ doanh nghiệp

  Thông tin doanh nghiệp, cổ tức
  đầy đủ

 • Hiệu quả cho phân tích - đầu tư

  Dễ sử dụng

  Truy xuất dữ liệu
  chỉ đơn giản bằng cách
  gõ công thức trên Excel

  Cập nhật Realtime

  Dữ liệu hiển thị trên Excel
  được tự động cập nhật
  theo thời gian thực

  Dữ liệu đa dạng

  Đầy đủ các loại dữ liệu
  giao dịch, tài chính, cổ tức
  doanh nghiệp

  Thư viện mẫu phong phú

  Hàng trăm mẫu Excel
  hỗ trợ phân tích - đầu tư
  được dựng sẵn

 • Khách hàng đánh giá

  Lê Việt Phương

  Nhà đầu tư

  FireAnt Excel Platform
  giúp tôi phân tích đánh giá dữ liệu
  phục vụ đầu tư hiệu quả hơn.

  Bùi Minh Nam

  Chuyên gia phân tích

  Đây là công cụ tôi làm việc hàng ngày
  để chiết xuất dữ liệu và
  xây dựng các báo cáo phân tích đầu tư

  Hà Tuấn Long

  Nhà đầu tư

  Các công cụ dựng sẵn của FireAnt trên Excel
  như Danh mục đầu tư, Bảng giá,...
  giúp tôi dễ dàng theo dõi các khoản mục đầu tư của mình.

FireAnt Excel Platform

Nền tảng khai thác dữ liệu Tài chính - Chứng khoán trên Microsoft Excel

FireAnt Excel Platform là phần mềm cho phép xây dựng các giải pháp khai thác dữ liệu của FireAnt (bao gồm dữ liệu real-time, dữ liệu tài chính, dữ liệu thông tin doanh nghiệp,...) bên trong Microsoft Excel.
FireAnt Excel Platform kết hợp sức mạnh của Excel và dữ liệu của FireAnt, cho phép xây dựng các công cụ khai thác cũng như tuỳ biến dữ liệu một cách linh hoạt theo nhu cầu riêng của người dùng.

TẢI VỀ THƯ VIỆN MẪU

Giải pháp hoàn hảo cho Phân tích - Đầu tư chứng khoán

Các chức năng chính

Nguồn dữ liệu được cập nhật liên tục

FireAnt cung cấp rất nhiều công thức được gợi nhắc để người dùng có thể dễ dàng truy xuất dữ liệu của FireAnt như dữ liệu giá real-time, giá quá khứ, thông tin doanh nghiệp, dữ liệu tài chính...

Phạm vi ứng dụng không giới hạn

Người dùng có thể xây dựng các công cụ đa dạng, từ các công cụ phân tích cơ bản đến kỹ thuật, từ các thống kê phức tạp đến các bộ lọc đa chiều

Thư viện mẫu đa dạng

Hàng trăm mẫu Excel được dựng sẵn giúp khai thác dữ liệu hiệu quả, dễ dàng mà không cần kỹ năng chuyên sâu

Dễ sử dụng và mở rộng

Truy xuất dữ liệu chỉ đơn giản bằng các công thức dựng sẵn trên Excel

Truy xuất dữ liệu FireAnt thông qua các công thức được dựng sẵn.
Dữ liệu giá intraday được cập nhật Real-Time.
Dễ dàng chuyển đổi ngôn ngữ hiển thị dữ liệu.
Dữ liệu thông tin doanh nghiệp, biểu đồ phân tích kĩ thuật... có thể dễ dàng nhúng vào Excel.
Người dùng có thể tạo và chia sẻ biểu mẫu cho các thành viên khác.