Thống kê dữ liệu giao dịch
Mô tả
Thống kê giá, khối lượng giao dịch, giá trị giao dịch của các mã chứng khoán và index theo thời gian. Người dùng có thể lựa chọn giữa giá gốc và giá điều chỉnh, dữ liệu và đồ thị sẽ hiển thị tương ứng. Nhắp chuột vào ô lưu ngày giao dịch bắt đầu hiển thị và chọn ngày trong lịch. Nhắp chuột vào các nút [Trước] và [Sau] để xem các ngày trước đó hoặc các ngày tiếp theo. Ngày hiển thị cuối cùng được mặc định là ngày hiện tại.
Chi tiết
Mở trong Excel