Thống kê dữ liệu cung cầu
Mô tả
Cho phép xem dữ liệu cung cầu của tất cả các mã chứng khoán và 5 index chính theo thời gian. Nhắp chuột vào ô lưu ngày giao dịch bắt đầu hiển thị và chọn ngày trong lịch. Nhắp chuột vào các nút [Trước] và [Sau] để xem các ngày trước đó hoặc các ngày tiếp theo. Ngày hiển thị cuối cùng được mặc định là ngày hiện tại.
Chi tiết
Mở trong Excel