Các chỉ số tài chính - Excel 365
Mô tả
Tính toán các chỉ số tài chính doanh nghiệp. Các chỉ số được tính toán dựa trên BCTC của DN qua các Quý và Năm. Các chỉ số mang tính chất tham khảo.
Chi tiết
Mở trong Excel