Phân tích và so sánh kết quả kinh doanh các mã CP
Mô tả
So sánh kết quả kinh doanh các mã CP. Mặc định hệ thống sẽ chọn tối đa 4 mã CP cùng ngành (cấp 3) có vốn hóa lớn nhất (bao gồm mã người dùng chọn). Người dùng cũng có thể chọn so sánh giữa các mã khác ngành. Phiên bản hiện tại chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp thông thường, công ty chứng khoán và bảo hiểm, chưa áp dụng cho các mã ngành ngân hàng.
Chi tiết
Mở trong Excel